Цілодобові "гарячі лінії":
 • У м. Херсоні — 32-76-36
 • В.Олександрівський район — 05532-2-26-67
 • м. Нова Каховка — 05549-4-55-75
 • Високопільський район — 05532-2-13-02
 • Скадовський район — 05537-5-31-36
 • Новоронцовський район — 05533-2-12-90
 • Цюрупинський район — 05542-2-17-84
 • Каховський район — 05536-5-51-70
 • Чаплинський район — 05538-2-27-80
 • В.Рогачицький район — 05545-5-07-07
 • Каланчацький район — 05530-3-12-03
 • Бериславський район — 05546-7-84-04
 • Г.Пристанський район — 05539-7-84-45
 • Білозерський район — 05547-3-37-58
 • Генічеський район — 05534-3-24-88
 • Меню
  СИСТЕМА ГАЗКЛІЄНТ

  Ви маєте змогу переглянути інформацію про особові взаєморозрахунки з ПАТ "Херсонгаз" за допомогою нашого білінгового сервісу.
  Інформер новин
  Останні новини...
  Новини за 19.01.2018
  Новини за 19.01.2018
  Новини за 18.01.2018
  Фоторяд
  • Image 1
  • Image 2
  • Image 3
  • Image 4
  • Image 5
  • Image 6
  • Image 7
  • Image 8
  Статистика
  Онлайн всього: 9
  Гостей: 9
  Користувачів: 0
  Форма входу
  Логін:
  Пароль:
  • Приєднання до газових мереж »
  • Нормативна база

  ЗАМОВНИКАМ ПОСЛУГ З ПРИЄДНАННЯ ДО ГАЗОРОЗПОДІЛЬНИХ СИСТЕМ
  (станом на 01.04.2016 року)

   

  I. Вступ

  З моменту введення в дію постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) від 30.09.2015 року №2494, що затверджує Кодекс газорозподільних систем (далі — Кодекс), а саме з 27.11.2015 року змінився порядок приєднання об’єктів замовників до газорозподільних систем. Цей порядок визначений розділом V Кодексу.

  Так, приєднання об’єктів (земельних ділянок) замовника до ГРМ, згідно Кодексу, здійснюється на підставі договору на приєднання, невід’ємною частиною якого є технічні умови приєднання, які визначають вихідні дані для проектування газових мереж зовнішнього газопостачання від місця забезпечення потужності до місця приєднання, які будуються оператором ГРМ, та вихідні дані для проектування та будівництва газових мереж внутрішнього газопостачання об’єкта замовника від місця приєднання до газових приладів і пристроїв замовника.

  Плата за приєднання до газорозподільних систем визначається Методологією встановлення плати за приєднання до газотранспортних і газорозподільних систем, затвердженою Постановою НКРЕКП від 24.12.2015 року №3054.

  Всі нормативні акти, які регулювали зазначені взаємовідносини втратили чинність, а саме: Порядок доступу та приєднання до Єдиної газотранспортної системи України, затверджений постановою НКРЕ від 19.04.2012 року №420, постанова НКРЕ "Про затвердження Типового договору на приєднання до газових мереж" від 31.01.2013 року №76, Порядок розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, затверджений постановою НКРЕ від 31.01.2013 року №77.

   

  II. Терміни та визначення

  Газорозподільна система (ГРМ) — технологічний комплекс, що складається з організаційно і технологічно пов’язаних між собою об’єктів, призначених для розподілу природного газу від газорозподільних станцій безпосередньо споживачам, тиск якого не може перевищувати 1,2 МПа;

  Приєднання до ГРМ — сукупність організаційних і технічних заходів, у тому числі робіт, спрямованих на створення технічної можливості для надання послуги розподілу природного газу, які здійснюються у зв’язку з підключенням об’єкта будівництва чи існуючого об’єкта до ГРМ;

  Приєднання, що є стандартним (стандартне приєднання) — приєднання до ГРМ об’єкта замовника потужністю до 16 м3/год. включно та відстань, що не перевищує 25 м для сільської та 10 м для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки (див. Схему №1). Тобто, приєднання вважається стандартним виключно, коли всі перелічені умови виконується, а також коли проектування та будівництво газових мереж зовнішнього газопостачання виконує Оператор ГРМ (ПАТ "Херсонгаз");

  Газові мережі зовнішнього газопостачання — газові мережі від місця забезпечення потужності до місця приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника;

  Газові мережі внутрішнього газопостачання — газові мережі від місця приєднання об’єкта або земельної ділянки замовника до його газових приладів (пристроїв) включно або до системи газопостачання третіх осіб (замовників, споживачів);

  Місце забезпечення потужності — місце на існуючому об’єкті ГРМ, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора ГРМ (ПАТ "Херсонгаз"), від якого здійснюється будівництво газових мереж до об’єкта замовника (місця приєднання) та та/або забезпечується необхідний рівень потужності, замовленої для об’єкта приєднання;

  Місце приєднання — запроектована або існуюча межа балансової належності між газовими мережами зовнішнього та внутрішнього газопостачання;

  Замовник — фізична особа, або юридична особа, або фізична особа — підприємець, яка на підставі відповідного договору замовляє у оператора ГРМ (ПАТ "Херсонгаз") послугу з приєднання до ГРМ та розподілу природного газу;

  Договір на приєднання до ГРМ — письмова угода між оператором ГРМ (ПАТ "Херсонгаз") та замовником послуги з приєднання, яка укладається згідно Кодексу ГРМ і визначає їх правовідносини під час виконання приєднання об’єкта замовника до ГРМ, яка на законних підставах перебуває у власності чи користуванні (у тому числі в експлуатації) оператора ГРМ (ПАТ "Херсонгаз").

   

  III. Порядок надання замовнику послуги з приєднанням

  Для отримання послуги з приєднання об’єкту до ГРМ, замовнику необхідно:

  1. Подати у найближчу сервісну службу ПАТ "Херсонгаз" (див. адреси та телефони служб) заяву про приєднання (див. форма №1), в якій обов’язково визначити виконавця проектних та будівельних робіт мереж від місця забезпечення потужності до земельної ділянки (місця приєднання);

    

  2. Заповнити опитувальний лист (див. форма №2);
  3. Надати копії документів:
  • якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення) та/або що підтверджують право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки);
  • що підтверджують законність будівництва та експлуатацію об’єкту (приміщення);
  • які посвідчують фізичну особу або її представника (для фізичних осіб);
  • належним чином оформленої довіреності на представника замовника, уповноваженого представляти інтереси замовника під час процедури приєднання (за зверненням представника);
  • які посвідчують статус юридичної особи чи фізичної особи-підприємця та її представника (для юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців);
  • про взяття на облік або реєстрацію у державній фіскальній службі відповідно до вимог Податкового кодексу України.

  Після подання замовником заяви про приєднання та перелічених документів, ПАТ "Херсонгаз":

  • у разі відмови замовнику в приєднані його об’єкта (земельної ділянки) до ГРМ, ПАТ "Херсонгаз" протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви про приєднання (або дати отримання уточнених даних) письмово повідомляє про це замовника з відповідним обґрунтуванням такого рішення;
  • у випадку відсутності зауважень, протягом десяти робочих днів з дня реєстрації заяви (або дати усунення зауважень), визначає тип приєднання та у цей самий строк надає замовнику проект договору на приєднання (див. форма №3 — зразок договору при стандартному приєднані, див. форма № 4 — зразок договору при нестандартному приєднані), проект технічних умов приєднання (див. форма №5) та відповідні рахунки на оплату послуг. Невід’ємною частиною технічних умов є ситуаційний план розміщення ділянки газопроводу, на якому встановлюється точка приєднання та визначається прогнозована точка вимірювання (місце встановлення вузла обліку газу).

    

  Надання дозволу, підготовка (оформлення) та видача проектів договорів на приєднання ПАТ "Херсонгаз" здійснюється на безкоштовній основі.

  Підготовка (оформлення) та видача проектів технічних умов приєднання є окремими послугами ПАТ "Херсонгаз", що пов’язані з приєднанням, які не входять до плати за приєднання та оплачуються замовником за окремими рахунками.

  Якщо замовник обрав виконавцем проектних та будівельних робіт ПАТ "Херсонгаз", після оплати відповідних рахунків підприємство за договором на приєднання забезпечує:

  1. оформлення земельних відносин щодо траси газових мереж зовнішнього газопостачання;
  2. отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки під газовими мережами зовнішнього газопостачання (за необхідністю);
  3. виконання інженерно-геодезичних вишукувань (за необхідністю);
  4. розробку та затвердження проекту зовнішнього газопостачання;
  5. отримання дозвільних документів про початок будівельних робіт;
  6. будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;
  7. встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованому доступу;
  8. відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва;
  9. реєстрацію права власності на збудовані газові мережі. Тобто, газові мережі зовнішнього газопостачання об’єкту замовника збудовані ПАТ "Херсонгаз", є його власністю;
  10. підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;
  11. підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання (у разі готовності мережі);
  12. пуск газу на об’єкт замовника.

  Пуск газу здійснюється виключно після укладання договору розподілу природного газу, акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також при забезпеченні замовником проектування, будівництва, введення в експлуатацію та подальше утримання (обслуговування) мереж внутрішнього газопостачання. При встановлені комерційного вузла обліку газу на території чи приміщені замовника обов’язково укладається договір про відповідальне зберігання ВОГ та його складових на весь строк їх експлуатації.

  Якщо замовник обрав виконавцем проектних робіт іншого (крім ПАТ "Херсонгаз") суб’єкта господарювання, а виконавцем будівельних робіт ПАТ "Херсонгаз", дане приєднання підпадає під тип, що не є стандартним. Тоді, після оплати замовником вартості окремих послуг, підписання ним договору на приєднання, забезпечення ним розробки, затвердження та погодження робочого проекту зовнішнього газопостачання, підприємство в рамках договору на приєднання виконує наступне:

  1. оформлення земельних відносин щодо траси газових мереж зовнішнього газопостачання;
  2. отримання дозвільних документів про початок будівельних робіт;
  3. будівництво та введення в експлуатацію новозбудованих (реконструйованих) газових мереж зовнішнього газопостачання;
  4. встановлення в точці вимірювання вузла обліку із забезпеченням його захисту від несприятливих погодних умов та несанкціонованому доступу;
  5. відновлення благоустрою, що було порушено внаслідок будівництва;
  6. реєстрацію права власності на збудовані газові мережі. Тобто, газові мережі зовнішнього газопостачання об’єкту замовника збудовані ПАТ "Херсонгаз", є його власністю;
  7. підключення газових мереж зовнішнього газопостачання в місці забезпечення потужності;
  8. підключення до ГРМ газових мереж внутрішнього газопостачання замовника в точці приєднання (у разі готовності мережі);
  9. пуск газу на об’єкт замовника.

  Пуск газу на об’єкт замовника здійснюється виключно після укладання договору розподілу природного газу, акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також при забезпеченні замовником проектування, будівництва, введення в експлуатацію та подальше утримання (обслуговування) мереж внутрішнього газопостачання. При встановлені комерційного вузла обліку газу на території чи приміщені замовника обов’язково укладається договір про відповідальне зберігання ВОГ та його складових на весь строк їх експлуатації.

  Якщо замовник обрав виконавцем будівельних робіт іншого (крім ПАТ "Херсонгаз") суб’єкта господарювання (незалежно від виконавця проектних робіт), таке приєднання автоматично підпадає під тип, що не є стандартним, незважаючи на віддалі від місця забезпечення потужності до межі земельної ділянки та потужності об’єкту замовника. В такому випадку, місце забезпечення потужності збігається з місцем приєднання, від якого замовник забезпечує будівництво газових мереж внутрішнього газопостачання відповідно до вихідних даних, передбаченими технічними умовами приєднання. Перед введенням в експлуатацію даних мереж (початком розподілу природного газу) замовник (власник) повинен забезпечити подальшу їх експлуатацію відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання. Тому, після оплати замовником вартості окремих послуг, підписання ним договору на приєднання, забезпечення ним розробки, затвердження та погодження робочого проекту внутрішнього газопостачання, ПАТ "Херсонгаз" в рамках договору на приєднання виконує:

  1. закупівлю, встановлення та приймання в експлуатацію вузла обліку в точці вимірювання;
  2. підключення збудованих газових мереж в точці забезпечення потужності (приєднання);
  3. пуск газу на об’єкт замовника.

  Пуск газу на об’єкт замовника здійснюється виключно після укладання договору розподілу природного газу, акту розмежування балансової належності та експлуатаційної відповідальності сторін, а також при забезпеченні замовником проектування, будівництва, введення в експлуатацію та подальше утримання (обслуговування) мереж внутрішнього газопостачання.

  Утримання   здійснюється  власником мереж (споживачем) шляхом укладання договору,  на технічне обслуговування   і ремонт на платній основі, із  субєктами господарювання, що мають дозвіл  на виконання робіт підвищенної небезпеки  відповідно до вимог  "Порядку  видачі дозволів   на виконання робіт підвищенної небезкпеки".

  При встановлені комерційного вузла обліку газу на території чи приміщені замовника обов’язково укладається договір про відповідальне зберігання ВОГ та його складових на весь строк їх експлуатації.

   

  Строки виконання робіт за договором на приєднання:

  1. при стандартному приєднані — впродовж трьох місяців або за домовленістю сторін, що передбачається умовами договору;
  2. при нестандартному приєднані — за домовленістю сторін, що передбачається умовами договору.

   

  Пошук на сайті

  Календар
  «  Січень 2018  »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031
  Ми у соцмережах
  Copyright MyCorp © 2018
  Вгору